Call Us Today +447450274504

पशुपतिनाथ र वासुकीनाथमा पञ्चामृत पूजा

  • Home     >    
  • Puja Services    >    
  • पशुपतिनाथ र वासुकीनाथमा पञ्चामृत पूजा
Logo of पशुपतिनाथ र वासुकीनाथमा पञ्चामृत पूजा

पशुपतिनाथ र वासुकीनाथमा पञ्चामृत पूजा

श्री पशुपतिनाथमा


पञ्चामृत पूजा – १,१००
वालभोग सहित पञ्चामृत पूजा – २,१००
रुद्राभिषेक र वालभोग सहित पञ्चामृत पूजा – ५,१००
लघुरुद्राभिषेक र पूराभोग सहित पञ्चामृत पूजा – ११,०००
रुद्राभिषेक, पूराभोग, सवालाख वत्तिद्धारा आरती र पञ्चामृत पूजा – २७,०००
लघुरुद्राभिषेक, पूराभोग, हवन, सवालाख वत्तिद्धारा आरती र पञ्चामृत पूजा – ५६,०००
भक्तजनको सहभागितामा हुने नित्य (भोगसहित दिनभरमा) पूजा – १,५६,०००
एक दिवसीय महारुद्री – २,५१,०००
एकादश दिवसीय महारुद्री – ८,००,८८१
 एकादश दिवसीय अतिरुद्री – २५,००,०००

श्री वासुकीनाथमा
दुग्धार्पण – २५५
वेलपत्र, नैवेद्य एवं दुग्धार्पण – ५०५
पञ्चामृत पूजा – १,१००
 


Apply for Puja