Call Us Today +447450274504

Ganesh , 4 faced and 6 faced Rudraksha

Rs. 1000

Rs. 1250
  • 20% off
Quantity
  • Available : In Stock
  • Product ID : 46G

Combine Package

गणेश रुद्राक्ष, ४ मुखी र ६ मुखी रुद्राक्ष

४ मुखी
यो ब्रह्माको दिव्यतासंग सम्बन्धको लागी परिचित छ । भगवान ब्रह्मा चार शिर भएको भगवान हुन जो आविष्कार को लागी परिचित हुनुहुन्छ । त्यसैले यो विद्यार्थीहरुमा रचनात्मक दृष्टिकोण लिन मद्दत गर्दछ । संवेदनशीलता र आधारभूत तर्कको वृद्धि गर्न यो रुद्राक्षले विशेष सहयोग गर्छ । 

६ मुखी
६ मुखे रुद्राक्ष भगवान शिव कार्तिकेयको बुद्धिमानीसँग सम्बन्धको लागि परिचित छ । यो रुद्राक्षले शुक्रको नकरात्मक प्रभावलाई पनि कम गर्छ । कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नको लागि बुद्धिको सहि उपयोग गर्न मद्दत गर्छ । 

गणेश रुद्राक्ष
गणेश रुद्राक्षले जीवनमा पूर्णता ल्याउन काम गर्छ । गणेशजी जस्तै सबै क्षेत्रमा जानकार बनाउन र इच्छाशक्ति बढाउनलाई काम गर्छ ।