Call Us Today +977-9847370330

२०७८ सालमा कहिले कहिले छन् विवाह र व्रतबन्धको साइतहरु ?

blog_img

२०७८ सालमा कहिले कहिले छन् विवाह र व्रतबन्धको साइतहरु ?

 

व्रतबन्ध मूहुर्ता:– 

ज्येष्ठ ९ गते
असार ६, ७ र २७ गते
माघ २० र २८ गते
फाल्गुण ६ गते
चैत्र २०, २३, २८ र ३० गते

 

विवाह मूहुर्ता :–
वैशाख १०, ११, १७ र २४ गते
ज्येष्ठ ७, ८, १०, १५, २०, २१ र २२ गते
असार ४, ५, ६, ७, १०, १२, १७, १८ र ३१ गते
मंसिर ५, १२, १३, १४, १९, २५, २६ र २७ गते
माघ ८, ११, १३, २२, २३, २७ र २८ गते
फाल्गुण ६ गते

नोट : मूहुर्तहरु भएपनि आफ्नो राशी र दशा अनुसार जुरेको साइतमा व्रतबन्ध र विवाह गर्न ज्योतिषीहरुको परामर्श अवश्य लिनुहोला ।